Doporučujeme

HABIBI-DĚTI A MY (sportovní školka, kurzy, školení)

Kontakt:

Ing. Vladimír Krigl

Nakladatelství Agentura KRIGL 

Pod Strašnickou vinicí 15/738

100 00 Praha 10
email: vladimir@krigl.cz

dobrý anděl nové

Úvodní strana / Další aktivity / Předškolka Habibi - děti a my

Habibi - děti a my

„HABIBI - DĚTI A MY“

a Poradenské centrum péče o dítě - 4C

Nejdříve je nutné vysvětlit název našeho zařízení. Slovem Habibi se ve svahilštině oslovují všechny děti. Znamená to miláčci nebo zlatíčka.

Dochází k nám rodiče s dětmi ve věku přibližně od roku a půl do čtyř let. Kapacita kurzů je omezena počtem pěti dětí a jsou rozděleny do tří věkových kategorií.

Vyhrazenou lekci máme i pro rodiče a děti se speciálně-vzdělávacími potřebami.

Základem našeho programu je vzdělávání pro rodiče a jejich děti.

Formou kurzů se rodiče a děti učí dovednostem, které odpovídají věku dítěte(jemná a hrubá motorika, sebeobsluha, základy hygieny literární činnost, hudební činnost, rozvoj poznání, porozumění, základy matematických představ, pracovní a výtvarná činnost, pohybové dovednosti, řečové schopnosti). Veškeré nové dovednosti jsou získávány hrou a motivací.  UČÍ SE MÍT VLASTNÍ NÁZOR.

Nejdůležitější roli v rozvoji dítěte hraje výchova a odpovídající individuální péče. Rodiče se u nás mohou dozvědět, jak s dítětem pracovat a dále ho rozvíjet.

Rodičům poskytujeme dále poradenskou činnost (spolupráce s psychologem).

Tato činnost je otevřená i rodičům, jejichž děti naše kurzy nenavštěvují. Naší snahou je pomoci rodičům užívat si vlastní dítě s radostí. Osobnost dítěte se vyvíjí do sedmi let věku, a to je doba, ve které nás dítě nejvíce potřebuje.

Výchova není složitá. Výchova je příklad a láska, nic víc. Pak budeme mít doma HABIBI.