Doporučujeme

HABIBI-DĚTI A MY (sportovní školka, kurzy, školení)

Kontakt:

Ing. Vladimír Krigl

Nakladatelství Agentura KRIGL 

Pod Strašnickou vinicí 15/738

100 00 Praha 10
email: vladimir@krigl.cz

dobrý anděl nové

zpět na seznam

Energie pro 21. století

Pierre Bacher, A5, 184 stran, brožované
cena 100,- Kč
O vzrůstajícím významu energie a jejích zdrojů nemůže být pochyb, stejně jako o dopadech jejího užívání na budoucnost lidstva. Autor se proto snaží rozebrat tento problém ze všech možných stránek, počínaje energetickými potřebami, disponobilními zdroji a dopady na životní prostředí konče.
Přístupnou formou a s maximální věcností rozebírá možnosti obnovitelných (vodní, sluneční, větrná, geotermální energie, biomasa) i neobnovitelných (uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie) zdrojů energie, vč.reálných mezí energetických úspor v různých variantách budoucího vývoje lidské společnosti.
4.6.2007